Đi phỏng vấn vị trí React Native 6 tháng kinh nghiệm cần những gì ?

Đây là câu hỏi mình thấy hay được các bạn quan tâm dù cá nhân mình cực kỳ không thích chúng. Vì khi bạn đặt câu hỏi nghĩa là bạn đang có tâm lý “học tủ”.

Đầu tiên, mình có thể khẳng định 6 tháng exp RN đối với mình không phải là ít, thậm chí có thể làm tốt React Native. Mình hay tuyển dụng vị trí này nên mình sẽ quan tâm các “tủ” sau:

1. Phải nắm vững các cú pháp ES6/7, các thao tác với mảng và object phải biết map, filter, find, reduce. Biết await/async là lợi thế.

2. Hiểu rõ bản chất props và state, life cycle, phân biệt được stateless và stateful component (hoặc smart và dump component).

3. Tổ chức component phải rõ ràng, tách bạch khai báo styles, hình ảnh. Cách phân tích 1 component: có thể đưa bạn 1 hình ảnh màn hình bạn có thể nói được các thành phần bên trong và cách tổ chức chúng.

4. Biết cách thao tác với Rest API: đây là bắt buộc. Hiểu được POST/GET/PUT, body data và header (token user).

5. Biết xài Redux là 1 lợi thế: xin đừng nói bạn chỉ làm app nhỏ nên ko cần Redux, vì như thế chứng tỏ bạn chưa sẵn sàng để học cái mới hoặc 6 tháng qua với bạn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Thậm chí công ty mình dùng MobX nên sẽ hỏi bạn có sãn sàng đổi qua MobX không.

6. Đã biết sử dụng 1 số lib như React Navigation, React Native Maps, chụp ảnh và chọn ảnh, location, …

7. Biết làm animation là lợi thế lớn.

8. Bạn biết lập trình native là lợi thế rất lớn dù là iOS hoặc Android.

9. Có macbook là lợi thế cực kì lớn. Mấy công ty to bự thì các bạn sẽ được phát Macbook (thậm chí khui hộp).

QUAN TRỌNG: nếu bạn vẫn chưa biết gì, hãy cứ thành thật nói chưa biết gì. Lúc đó mình chỉ quan tâm đến thái độ và mức độ mưu cầu kiến thức của bạn. Trường hợp này mình đánh giá rất cao, thật tế là trên tất cả những kỹ năng ở trên. Tránh cố nói những điều mình không biết và để lại ấn tượng “chém gió” trong đầu nhà tuyển dụng. Nhiều công ty đang tuyển React Native lương khá ngon ở đây nhé TopDev – Việc làm IT.

Ngoài ra Skylab đang nhận thực tập rất nhiều để giúp các bạn thành siêu nhân React Native tại đây.

Việt Trần

  9 ứng dụng tuyệt vời được viết bằng React Native