Báo cáo toàn cảnh thị trường IT Việt Nam 2019 – Các công ty công nghệ tại Việt Nam đang làm gì?

Bên cạnh những báo cáo mới nhất của TopDev về nhu cầu nhân lực ngành IT, vốn đang rất nóng trong thời gian gần đây, một trong các nguyên nhân chính là sự bùng nổ của các dịch vụ tiện ích do ứng dụng công nghệ giúp thay đổi cuộc sống và môi trường kinh doanh tại Việt Nam, TopDev xin được phép cung cấp bản báo cáo “Vietnam IT Landscape – Các công ty công nghệ tại Việt Nam đang làm gì” được cập nhật mới nhất và đầy đủ nhất của toàn bộ thị trường IT.

Bản báo cáo sẽ giúp chúng ta có được nhìn toàn cảnh về các ứng dụng công nghệ góp phần thay đổi cuộc sống đến từ các công ty công nghệ tại Việt Nam.

Những doanh nghiệp được đề cập trong bản báo cáo này bao gồm các doanh nghiệp có các hoạt động liên quan nhiều đến việc tuyển dụng IT mạnh mẽ và đa dạng trong khoảng thời gian gần đây. Bao gồm nhiều lĩnh vực công nghệ khác nhau.

Những số liệu và thông tin dùng trong bản báo cáo được cung cấp từ các chuyên gia, diễn giả, nhà nghiên cứu và các doanh nghiệp tham gia hoạt động Employer Branding, Networking và Marketing mạnh mẽ tại Việt Nam, cũng như kết hợp với những thông tin được lựa chọn và tổng hợp từ nhiều nguồn dữ liệu của TopDev.