Những Câu Hỏi Phỏng Vấn Front End Thường Xuất Hiện Trong Các Buổi Phỏng Vấn

Front-end và Back-end là một trong những vị trí quan trọng trong các dự án công nghệ thông tin, triển khai phần mềm. Để vượt qua vòng phỏng vấn, ứng viên nên có sự chuẩn bị kỹ càng ngay từ việc trang bị kiến thức, kỹ năng trả lời cũng như tham khảo một số mẫu câu phỏng vấn thường xuyên xuất hiện để làm quen trước. Bài viết dưới đây sẽ tổng hợp một số câu hỏi phỏng vấn Front End Developer mang tính chuyên môn được hỏi nhiều nhất.

câu hỏi phỏng vấn front end
Tổng Hợp Những Câu Hỏi Phỏng Vấn Front End Thường Xuyên Xuất Hiện Trong Các Buổi Phỏng Vấn

1. Phân biệt những điểm khác nhau giữa Class selector và ID Selector trong CSS

2. DOM trong HTML được hiểu như thế nào? Nêu một số DOM Event bạn đã biết

3. Có những cách khai báo nào trong CSS? Trình bày về mức độ ưu tiên trong CSS?

4. Phân biệt Long-polling, Websockets và Server-sent Events

5. Bản chất của Responsive

  Tại sao Facebook không sử dụng responsive?

6. Điểm khác nhau của tag <span><div> là gì?

7. Bạn biết gì về BEM? Có nên sử dụng BEM trong công việc không?

8. Phân biệt các phần tử relative, fixed, absolute và statically positioned element là gì?

9. So sánh SASS với LESS

10. Khi nào nên dùng ReactJS và khi nào nên dùng Angular?

Xem thêm các việc làm tuyển dụng Front End lương cao trên TopDev

11. Namespace và Cloresure trong JavaScript là gì?

12. Phân biệt Display với Visibility

13. Định nghĩa về CORS

14. Các tag Meta có ý nghĩa như thế nào? Những tags nào ảnh hưởng đến SEO trong HTML?

15. Phân biệt sự khác nhau giữa các yếu tố Cookies, Session Storage, Local Storage

16. Prototype trong JavaScript là gì? Khi nào cần dùng đến Prototype?

17. Trình bày một số cách tối ưu khi dùng ReactJS

18. Thuộc tính position trong CSS có những loại nào? Nêu cách hiểu về mỗi loại?

  Tất tần tật về thuộc tính position trong CSS

19. Áp dụng các quy tắc CSS cụ thể cho một media như thế nào?

20. Phân biệt các yếu tố Call stack, Event queue, Event loop trong JavaScript

21. Put và Post khác nhau như thế nào?

22. Pseudo-class trong CSS là gì?

23. So sánh Functional programming với OOP

24. Hiểu thế nào về Life cycle trong ReactJS

25. Bạn hiểu thế nào về SSR? SSR có những loại phổ biến nào và tại sao nên sử dụng chúng?

26. JavaScript là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng – bạn hiểu thế nào về định nghĩa này?

Xem thêm JavaScript là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (OOP)

27. Định nghĩa Promise? Một Promise có các states nào?

28. Phân biệt Mutable với Immutable

29. So sánh Prop với $emit trong VueJS

30. Khái niệm Two Way Data Binding

31. Có mấy cách khai báo CSS?

32. Sass với Less giống và khác nhau ở điểm gì?

33. Phân biệt tải Async, Defer và tải thông thường trong tải javascript.

34. Scope trong javascript là gì, có bao nhiêu loại?

35. Phân biệt ReactJS và Angular và khi nào nên dùng cái nào?

36. Redux-saga là gì, ưu và nhược điểm

37. Call stack, event queue, event loop trong javascript

38. Phân biệt callback, Promise, await async

39. Để xem kiểu dữ liệu của một giá trị trong Javascript bạn dùng hàm gì?

40. Hãy so sánh Prop với $emit trong Vue Js

41. Hoisting trong JavaScript là gì?

42. Trong CSS Pseudo-class là gì?

43. SEO là gì? Cách SEO một trang web?

44. Phân biệt inline, block, inline-block

45. Phân biệt các đơn vị px, rem, em

  5 quy tắc binding trong JavaScript

Truy cập ngay việc làm IT đãi ngộ tốt trên TopDev