Ứng dụng tìm kiếm mới của Google tiết kiệm tới 40% dữ liệu