Tự viết hiển thị Helloworld đầu tiên bằng ReactJS

Bài viết được sự cho phép của BBT Tạp chí Lập trình

Giới thiệu chung

ReactJS là một thư viện JavaScript dùng trong việc xây dựng giao diện người dùng và được phát triển bởi đội ngũ Facebook. Tới nay, ReactJS đã thu hút hàng triệu lập trình viên trên thế giới.

  Cách viết "Hello World" với 28 Ngôn ngữ Lập trình
  Đồng hành cùng các chuyên gia bảo mật của Worldstar tại Vietnam Mobile Day

React được sử dụng để xử lý ở tầng view cho các website và mobile app, cho phép ta tạo nên các Reusable UI components. React là 1 trong những thư viện JS phổ biến nhất hiện nay, có nền tảng vững chắc cùng với 1 cộng đồng developer vô cùng lớn đằng sau nó. Bạn sẽ không hối hận khi học nó đâu.

Không dài dòng nữa, chúng ta bắt đầu thôi!

1/ Thiết lập môi trường

 • Cài đặt NodeJS phiên bản mới >= 6 (LTS hoặc bản hiện tại – https://nodejs.org/en/download/)
 • Cài đặt Visual Studio Code/Sublime Text hoặc WebStorm (tùy chọn)

2/ Cài đặt

Chúng ta sẽ tiến hành cài đặt ReactJS thông qua Package đã được viết sẵn bằng cách gõ vào lệnh vào Command Prompt/Windows Powershell hay Terminal trên Mac và Linux:

 npm install -g create-react-app

Sau khi cài đặt hoàn tất, các bạn có thể gõ tiếp lệnh theo cú pháp sau:

 create-react-app my-app

Đây là kết quả sau khi cài đặt thành công:

reactjs
Đây là kết quả hiển thị

Bây giờ chúng ta có thể chạy thử:

 cd my-app yarn start

Như vậy là chúng ta đã hoàn tất cách cài đặt ReactJS. Chuyển sang tinh chỉnh một số File nào. Bạn hãy vào trong thư mục src  và tìm file App.js như hình:

reactjs
File app.js

Chúng ta sửa lại nội dung trong file App.js:

import React from 'react';
import logo from './logo.svg';
import './App.css';

function App() {
 return (
  <div>
      Hello World!!!
  </div>
 );
}

export default App;

Ngay lập tức sẽ hiển thị kết quả như sau:

reactjs
Kết quả hiển thị

Trong index.js chũng ta thấy đoạn code, ở đây được dùng load file App.js khi khởi tạo chương trình.

import React from 'react';

import ReactDOM from 'react-dom';

import './index.css';

import App from './App';

import * as serviceWorker from './serviceWorker';


ReactDOM.render(

 <React.StrictMode>

  <App />

 </React.StrictMode>,

 document.getElementById('root')

);

Bạn thắc mắc không biết Id root ở đâu? Bạn để ý trong project mình có 1 thư mục là public, bạn mở nó ra thấy 1 file index.html mở nó ra và bạn sẽ thấy 1 div với id root như hình:

Đây là file HTML chính của chúng ta, tất cả component sẽ được load ở đây.

Lời kết

Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu ReactJS và cách cài đặt như thế nào, tự viết hiển thị Helloworld đầu tiên bằng ReactJS.

Các bạn chờ đợi bài tiếp theo nhé!

Author: Nguyễn Trung Kiên

Bài viết gốc được đăng tải tại Tạp chí Lập trình

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các tuyển dụng ReactJS hấp dẫn tại TopDev