Tổng hợp 87 videos hay nhất về Xamarin

Sự kiện Cross-Platform Dev Summit 2017

A day of learning and coding with industry professionals and Xamarin community leaders in APAC

*Hồ Chí Minh: 8h00 – 16h30 ngày 27/03/2017

9

Cơ hội gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm các chuyên gia Xamarin trong và ngoài nước!

Sự kiện Cross-Platform Dev Summit 2017

A day of learning and coding with industry professionals and Xamarin community leaders in APAC

*Hồ Chí Minh: 8h00 – 16h30 ngày 27/03/2017

9

Cơ hội gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm với các chuyên gia Xamarin trong & ngoài nước!
Cơ hội gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm với các chuyên gia Xamarin trong & ngoài nước!

Nguồn: Techtalk via meta-guide.com