Thiếu kỹ năng mềm cản trở sự thăng tiến của dân công nghệ

Thử thách về kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến công đến công việc của lập trình viên nói riêng cũng như những người làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

  • 67% chuyên gia nhân sự cho biết họ đã từ chối nhận một ứng viên CNTT  dù tài năng nhưng thiếu kỹ năng mềm. 
  • 43% nhân viên nói rằng các vấn đề kỹ năng mềm ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả làm việc của họ 

Theo một báo cáo mới đây, được thực hiện bởi West Monroe Partners, thiếu kỹ năng mềm là nguyên nhân cản trở nhiều lập trình viên có kinh nghiệm thăng tiến trên con đường sự nghiệp.

Cũng theo báo cáo, 98% nhà tuyển dụng nói rằng kỹ năng mềm là điều quan trọng, thiết yếu đối với các ứng viên muốn tìm kiếm một công việc trong lĩnh vực công nghệ. Hơn nữa, 67% nói rằng họ đã từ chối một ứng cử viên tài năng chỉ vì họ thiếu kỹ năng mềm.

Mặc dù, các công ty đều đánh gia cao kỹ năng mềm, nhưng hầu như rất ít công ty đào tạo các kỹ năng này cho nhân viên của mình – báo cáo cho biết thêm.

Báo cáo này cũng dóng lên hồi chuông báo động cho các công ty muốn cải thiện hiệu quả công việc giữa nhân viên kỹ thuật và phi kỹ thuật, đã đến lúc các doanh nghiệp nên đầu tư vào đào tạo các kỹ năng để cải thiện sự hợp tác đó.

Một vấn đề nữa mà báo cáo cũng chỉ ra là sự vắng mặt của các chuyên gia công nghệ trong đội ngũ quản lý của công ty – 39% các công ty thiếu một người có chuyên môn về công nghệ trong thành phần ban quản lý, điều này càng làm gia tăng khoản cách giữa các nhân viên kỹ thuật với bộ phận kinh doanh.

Kevin McCarty, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của West Monroe Partners cho biết: “Những nhà lãnh đạo tốt nhất hiện nay nên có kiến thức về công nghệ”. “Để giữ vững vị trí dẫn đầu, các công ty cần phải đưa các chuyên gia công nghệ tham gia vào ban lãnh đạo và cũng phải ưu tiên đưa các kỹ năng mềm vào đao tạo như một phần của sự tăng trưởng.”

Báo cáo đã xác định kỹ năng mềm bao gồm: giao tiếp, hợp tác, giải quyết mâu thuẫn và lãnh đạo là những kỹ năng được đề cao. Tuy nhiên, báo cáo cũng lưu ý rằng kỹ năng giao tiếp và hợp tác là những kỹ năng mềm quan trọng nhất đối với các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, trong khi đó kỹ năng lãnh đạo lại là kỹ năng ít quan trọng nhất. Thiếu kỹ năng mềm có thể là nguyên nhân gây ra các vấn đề về năng suất, đổi mới và tăng trưởng.

Thiếu kỹ năng mềm cũng ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của công ty. Khoảng 43% nhân viên nói rằng những kỹ năng mềm là rào cản, cản trở công việc của công việc của họ trong ngành CNTT. Các vấn đề liên quan đến hợp tác cũng là nguyên nhân trì hoãn các dự án 71% số người được khảo sát cho biết. 1/3 số người được hỏi nói họ bị trễ deadline do thiếu sự hợp tác với bộ phần IT.

Greg Layok, giám đốc cao cấp về kỹ thuật công nghệ của West Monroe cho biết: “Các nhà công nghệ và nhân viên đang tăng cường hợp tác hơn bao giờ hết, và rõ ràng điều này sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới”. Tuy nhiên, các rào cản về truyền thông nội bộ vẫn có thể làm giảm năng suất. Các doanh nghiệp phải có chiến lược đào tạo rõ ràng, không chỉ phát triển kỹ năng mềm của các nhà kỹ thuật hợp tác hiệu quả với bộ phận kinh doanh mà còn phải đào tạo cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có sự hiểu biết về công nghệ

Techtalk Via Techrepublic