Tài liệu làm chủ Python trong vòng 4 tuần (Phần 2)

Python là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, thông dịch, mã nguồn mở, đa mục đích và là ngôn ngữ lập trình được dùng khá phổ biến trên thế giới hiện nay. Là một ngôn ngữ có danh tiếng rất tốt trong giới lập trình, đã được sử dụng để viết nhiều chương trình phổ biến như Youtube, DropBox, Google, Instagram, và Spotify.

Việc làm python lương cao cho bạn

Hai lợi thế chính của Python nằm ở sự đơn giản và linh hoạt của ngôn ngữ. Với cú pháp đơn giản của nó giúp các developer dễ dàng tìm hiểu, đọc và chia sẻ. Theo một báo cáo, có tới 145.000 custom-built software package đã được tải lên cho online repository. Chúng trải dài từ nhiều lĩnh vực bao gồm từ phát triển trò chơi đến thiên văn học, và có thể được cài đặt và thêm vào một Python program chỉ trong tích tắc. Sự linh hoạt này này có nghĩa là những cơ quan tình báo có thể sử dụng nó cho hacking, Google cho thu thập dữ liệu các trang web, Pixar để tạo phim và Spotify để giới thiệu các bài hát. Một trong số các gói phổ biến nhất là “machine learning”, được dùng cho những task với các gói data số lượng lớn mà vốn sẽ bất khả thi nếu dùng sức người.

Sau Phần 1, TopDev tiếp tục giới thiệu đến bạn series video “LÀM CHỦ PYTHON TRONG VÒNG 4 TUẦN” phần 2:

4. Các vòng lặp

5. Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường gặp

6. Cách xây dựng hàm

TopDev sẽ tiếp tục phần tiếp theo của “series”  khi bạn đã “tinh thông” Phần 2 nhé!

  Tài liệu làm chủ Python trong vòng 4 tuần (Phần 1)