So sánh nhanh Selenium và QTP

Bài viết được sự cho phép của vntesters.com

Dưới đây là bảng so sánh nhanh giữa Selenium và QTP dựa trên một số tiêu chí cơ bản để so sánh các công cụ kiểm thử tự động

STT Tiêu chí Selenium QTP

1

Chi phí bản quyền Đây là công cụ mã nguồn mở cho nên không có chi phí bản quyền, hoàn toàn miễn phí Rất mắc…khoảng 5000USD cho 1 máy

2

Thực sự mô phỏng hành động của người dùng cuối Selenium thực hiện hành động trong nền của trình duyệt  tức là người sử dụng, có thể thực hiện các kiểm thử tự động với trình duyệt được thu nhỏ tối thiểu (minimized). QTP thực hiện kiểm thử tự động tương đương với một người thực hiện các thao tác vào ứng dụng. Vì vậy, các trình duyệt không có thể được giảm thiểu (người sử dụng không thể thực hiện bất kỳ hành động nào khác trên máy tính trong khi kiểm thử đang chạy).

3

Plug-ins Có và hoàn toàn miễn phí Có. Người sử dụng phải trả tiền bản quyền

4

Nỗ lực và kỹ năng để sử dụng công cụ Người dùng cần phải có kỹ năng tốt về lập trình và coding vì đây là điều kiện cần. Đòi hỏi nỗ lực ít h ơn để tạo ra một kịch bản kiểm thử, vì nó có một môi trường phát triển rất tốt, thân thiện với người sử dụng.

5

Dễ dàng tạo ra các kịch bản kiểm thử? Tốt. Selenium IDE Recorder không mạnh mẽ như QTP nhưng là một công cụ miễn phí, nhiều hành động không được ghi lại bởi các IDE và có thể tự nhập vào. Hoàn hảo.

6

Hỗ trợ trên các HĐH Windows, Linux, Unix và Macintosh. Windows.

7

Loại ứng dụng Web based applications. Web-based và desktop applications.

8

Trình duyệt IE, Firefox, Safari, Opera và một vài trình duyệt khác IE, Chrome và Firefox.

9

Ngôn ngữ phát triển kịch bản kiểm thử Java, Ruby, Python, C#, Perl, Groovy và nhiều ngôn ngữ khác VBScript và/hoặc JavaScript.

10

Tích hợp với các công cụ quản lý thử nghiệm Khi phát triển kiểm thử (test case) sử dụng C# trong VS thì có thể sử dụng MTM để quản lý test cases HP Quality Center và TestDirector

11

Môi trường phát triển kiểm thử Kịch bản thử nghiệm có thể được phát triển trong nhiều trình soạn thảo như Eclipse, Visual Studio, Netbeans… Kịch bản thử nghiệm chỉ có thể được phát triển trong QTP.

12

Hỗ trợ kỹ thuật Vì đây là công cụ m ã nguồn mở nên không có hỗ trợ kỹ thuật chính thức. QTP cung cấp hỗ trợ kỹ thuật rất tốt qua điện thoại, mail, web, forum.

13

Quản lý và lưu trữ đối tượng giao diện (UI-Object) Không. Đối tượng có thể được quản lý bằng cách sử dụng giao diện người dùng mở rộn g (UI-Element user extension) hoặc properties files. Tất cả các phương pháp trên đểu phải sử dụng code cứng (hard-code) Có. QTP được xây dựng trong với Object Repository. Quản lý Object repository là khá dễ dàng trong QTP

14

Hỗ trợ cho các hộp thoại Chỉ hỗ trợ 1 phần. Không thể thực hiện một số hành động như lấy tiêu đề của hộp thoại. Có. QTP hỗ trợ tất cả các loại hộp thoại.

15

Hỗ trợ cho các kịch bản tải lên tập tin Không. Selenium không hỗ trợ kịch bản này vì hạn chế JavaScript. QTP không có vấn đề gì trong việc mô phỏng

 

Selenium là lựa chọn hoàn hảo nếu

  • Developer chịu trách nhiệm phát triển và bảo trì các kiểm thử
  • Những kiểm thử bạn đang phát triển sẽ là 1 phần của một cơ sở hạ tầng lớn hơn
  • Chắc chắn là bạn sẽ thử hiện những kiểm thử trên trình duyệt mà thôi
  • Bạn nghĩ là bạn sẽ thực hiện những kiểm thử trên những môi trường khác ngoài Windows
  • Bạn muốn sử dụng những công cụ miễn phí 😀

QTP có lẽ là lựa chọn tốt nếu…

  • Bạn muốn phát triển và duy trì các kiểm thử một cách nhanh chóng và dễ dàng.
  • Nếu bạn cần kiểm thử đáng kể bên ngoài trình duyệt

Bài viết gốc được đăng tải tại vntesters.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev