Quy tắc viết mã cơ bản trong lập trình web với PHP

Để có thể học php tốt thì điều quan trọng đầu tiên là bạn phải nắm vững được quy tắc viết mã cơ bản trong lập trình web với php. Vì trong lập trình chỉ cần bạn viết sai một ký tự nhỏ dù là dấu phẩy (,) thì  chương trình của bạn không bao giờ có thể hoạt động được. Bài viết hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các quy tắc cơ bản trong lập trình web với php.

1. Quy tắc đầu tiên nhúng PHP vào tài liệu

Trong lập trình nếu bạn nhúng PHP vào tập tin thì các đoạn mã PHP nhất thiết phải được nằm trong thẻ mở <php. Khi bạn cần nhúng php vào tập tin nào thì các đoạn mã php phải được nằm trong thẻ mở <?php và thẻ đóng ?>.

Ví dụ: khi lồng PHP vào HTML.

Một số trường hợp khác khi các dữ kiệu ngắn mà được viết bằng php thì có thể mở nhiều thẻ php để nhìn thấy dễ dàng hơn

Ví dụ:

Kết luận: Quy tắc viết mã cơ bản trong lập trình php bắt buộc là  php phải đặt trong cặp <?php ?> không được phép viết trực tiếp  vào tài liệu.

 lập trình web với php

2. Quy tắc dấu kết thúc một đoạn mã

Khi viết code một đoạn mã PHP phải được kết thúc bằng dấu chấm phẩy (;).

Ví dụ:

Trong trường hợp các code nằm trong cặp dấu ngoặc nhọn {} thì không cần dấu chấm phẩy.

3. Quy tắc viết comment vào code

Để ghi chú và giúp người học php hiểu rõ hơn thì trong quá trình viết code, các lập trình viên hay viết comment vào code. Có 2 loại comment  trong php

Loại 1 Comment trên một dòng đơn: Single-line comment

Loại 2 Comment trên nhiều dòng : Multi-line comment:

Cú pháp:

<?php

// Bạn có thể comment một dòng

/*

Hoặc comment

nhiều dòng

khác nhau

*/

/*=================================

* Có thể viết comment đẹp thế này *

*=================================*/

?>

Giải thích: Trong trường hợp bạn comment một dòng thì viết ký tự // hoặc đằng trước nội dung, Còn nếu viết comment nhiều dòng thì bnạ dùng ký tự mở là /* và phải đóng lại với ký tự */.

lập trình web với php

4. Quy tắc Viết HOA trong PHP

Trong lập trình php khi tên các từ khóa như: if,whle,else, echo…đều không viết hoa, nó không phân biệt viết Hoa hay viết thường. Nên bạn có thể viết tùy thích.

Ví dụ:

<?php

echo ‘Đúng chuẩn, hợp lệ’;

Echo ‘Vẫn hợp lệ’;

eCho ‘Vẫn hợp lệ’;

ECHO ‘Hợp lệ nốt’;

?>

Để co thể đọc và hiểu dễ dàng thì tốt nhất bạn nên viết thường.

Lưu ý: Có một số trường hợp bạn bắt buộc phải viết hoa, nếu bạn viết thường thì chương trình của bạn không thể chạy được.

Ví du:

Trường hợp khai báo tên biến (variable): Phân biệt chữ HOA và chữ thường.

Trường hợp khai báo hằng (constant), quy tắc bắt buộc là bạn phải viết HOA.

Cú pháp:

Hy vong bài viết này giúp ích được cho các bạn.

Techtalk Via hocthietkeweb