Python cơ bản cho ứng dụng trong công việc

Hiện nay, Python là một trong những ngôn ngữ lập trình đang được chú ý bởi tính đa dạng về ứng dụng, thư viện phong phú và cộng đồng đông đảo. Hiện tại python có thể ứng dụng vào sử lý dữ liệu lớn (BigData), Machine Learning hay làm web… Series Python cơ bản được tác giả Võ Duy Tuấn ghi chép trong quá trình dùng python để xử lý những tác vụ trong công việc mà Php đáp ứng khá chậm.

  Top 10 thư viện Python tốt nhất cho Data Scientist nửa đầu năm 2024

  Tại sao nên chọn Python để lập trình Web App?

Vì vậy đôi khi về phần back end, dùng python sẽ đem lại sự tối ưu perfomance, sách được chia làm 15 chương, mỗi chương sẽ trình bày 1 khía cạnh của Python mà tác giả đã gặp, sẽ rất hữu ích khi bạn biết các kiến thức này trong việc áp dụng Python vào công việc trong tương lai.

Tuyển dụng python nhiều ngành nghề hot cho bạn

Chapter 1

Python là một ngôn ngữ phiên dịch (Interpreter Language), tức là không cần build thành file thực thi mà chạy trực tiếp như PHP.

Hiện tại Python có 2 nhánh chính là 2.x và 3.x. Ở nhánh 2.x đã dừng phát triển và đang đứng ở phiên bản 2.7. Nhánh Python 3.x thì vẫn đang được tiếp tục phát triển.

Website chính thức của Python: www.python.org

Cài đặt

Python hỗ trợ hầu hết các nền tảng và rất dễ tìm thấy sẵn trên một số hệ điều hành như Mac OS…

Để biết là hệ thống của bạn đã cài Python chưa, có thể vào màn hình command line và gõ:

$ python --version

Nếu đã cài đặt python thì sẽ hiển thị thông tin phiên bản python. Nếu báo lỗi thì đồng nghĩa với bạn chưa cài đặt Python.

Có thể tham khảo cách cài đặt Python tại:

https://www.python.org/downloads/

Công cụ phát triển

Chỉ cần dùng một text editor là bạn có thể viết được code python hoặc có thể dùng các công cụ cao cấp hơn (IDE) như Aptana, PyCharm…Các IDE thường hỗ trợ thêm quá trình phân tích cú pháp dòng lệnh, debug…trong phạm vi cuốn sách nhỏ này thì mình hướng đến cách thực thi python bằng dòng lệnh.

Hello world

Tạo một file có tên là helloworld.py và có nội dung như sau:

print 'Hello world'

print là lệnh cơ bản nhất để xuất một biến ra (thường là màn hình)

Sau đó, vào màn hình command line, di chuyển đến thư mục chứa file này và gõ.

$ python helloworld.py

Nếu thấy xuất hiện dòng chữ Hello world tức là bạn đã hoàn thành việc viết ứng dụng python đầu tiên.

Python cơ bản thường dùng trong công việc – Phần 2: Các cú pháp thường sử dụng.