Microsoft biến Java debugger thành nguồn mở cho Visual Studio Code

Sau khi nhận được feedback và gợi ý từ developer, Microsoft đã chuyển Java debugger extension thành nguồn mở cho Visual Studio Code và backend Java Debug Server kèm theo một vài tính năng cải tiến và fix bug.

Một tính năng mới đã được thêm vào tool sẽ cho phép developer tự động giải quyết class chính của project. Trong khi trước đó ta phải thêm giá trị vào bằng tay. Xiaokai He, program manager của Java Tools và service, cho biết: “Với tính năng hỗ trợ source files từ bên ngoài, developer cũng có thể debug các classes từ nhóm thứ 3 khi mã code nguồn trong JAR. Nó cũng cho phép setting những “điểm vỡ” (break point) trong các classes trước khi debug”

Một số các tính năng đáng lưu ý được tích hợp trong Java debugger bao gồm: Visual Studio Code Debug protocol mới; hiển thị tên stackframe với format theo ClassName.  MethodName(ParameterList); quá trình phát triển trong call stack hiển thị thông tin cho file mà không cần tới nguồn và bug fixes.

Ông cũng nói thêm: ”Kể từ khi chúng tôi tung ra Java debugger extension cho Visual Studio Code vào 28/9, nó nhanh chóng trở thành một trong những extension hot nhất tháng. Và tất nhiên chúng tôi cũng nhân được rất nhiều feedback và góp ý từ cộng đồng developer, các bạn chia sẻ chúng tôi lắng nghe.”

Techtalk via developer-tech