Laravel 8: dễ dàng đổi giá trị auto increment mặc định database

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Trần Chung

Laravel 8 bổ sung một phương thức hoàn toàn mới để giúp việc thay đổi giá trị auto increment trở nên dễ dàng và đây là thông báo chính thức được đưa ra trên Twitter của Taylor Otwell:

Sneaking this into Laravel 8.x today… 👨‍🔬 pic.twitter.com/Bg24S7iX4j

— Taylor Otwell 🛸 (@taylorotwell) September 6, 2020

public function up()
{
  Schema::create('posts', function (Blueprint $table) {
    $table->id()->startingValue(1200);
    ...
  });
}

Việc thay đổi auto-increment thông qua các nền tảng cơ sở dữ liệu (database platforms) khác nhau luôn có thể thực hiện được, nhưng bạn cần thực hiện điều đó thông qua một lệnh thô (raw command). Với việc bổ sung phương thức startValue, điều này cho phép bạn thiết lập số đầu tiên để tăng tự động sẽ bắt đầu.

Đối với hầu hết các ứng dụng, bạn có thể sẽ không cần điều này nhưng trong những trường hợp bạn không muốn người dùng biết rằng ứng dụng của bạn chỉ có 10 người dùng, thì đây là một tùy chọn rất hữu ích phải k nào.

Bài viết gốc được đăng tải tại chungnguyen.xyz

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Tìm việc làm database hấp dẫn trên TopDev

                                        Việc làm laravel chất nhất các ngành hot