Lời kêu gọi lập trình viên Việt Nam cùng chung tay đẩy lùi Covid-19

Ngoài hơn 900 kỹ sư công nghệ thông tin đang tham gia trên các mặt trận, nhóm thông tin phản ứng nhanh chống dịch covid-19 của ban chỉ đạo quốc gia cần khẩn cấp theo thứ tự các vị trí tech quan trọng, các bạn làm trong lĩnh vực công nghệ – lập trình có thể tham khảo phía dưới các danh sách mà các đơn vị chống dịch đang cần gấp và cân nhắc tham gia nhé, Việt nam đang cần chúng ta.

1. Ban Chỉ đạo Quốc gia chống dịch
2️⃣ Open Street Map Engineers (3+ năm kinh nghiệm)
2️⃣ Big Data Engineer có kinh nghiệm về Public Health Data
2️⃣ Hadoop Engineers (3+ năm kinh nghiệm)
1️⃣ Project Managers ((5+ năm kinh nghiệm)
2️⃣ Java Engineer (3+ năm kinh nghiệm)
2️⃣ Documentor ((3+ năm kinh nghiệm)
👉 Làm việc tại Hà nội
👉 Đầu mối liên hệ anh Trung Nguyen

2. Bộ Y tế
👩‍💻👨‍💻Chuyên gia Dịch tễ & Thống kê để tham gia nhóm xây dựng và Vận hành mô hình dự báo dịch
👉 Có thể tham gia từ xa
👉 Đầu mối liên hệ anh Duc Anh Ha.

Mọi người có thể chia sẻ và giới thiệu bạn bè để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh nhé!