Kiểm thử theo hướng Data-Driven với Selenium IDE

Bài viết được sự cho phép của vntesters.com

Ở phần trước, mình đã giới thiệu với các bạn một phần mở rộng của Selenium IDE cho phép chúng ta điều hướng luồng thực thi của mã Selenium IDE – Selenium IDE Flow Control. Phần này, mình sẽ giới thiệu với các bạn một công cụ khác của Selenium IDE hỗ trợ chúng ta chạy kiểm thử theo hướng Data-Driven – SelBlocks.

  Download, Export file tự động với Selenium Webdriver
  Giới thiệu công cụ kiểm thử tự động Selenium

Xem thêm tuyển dụng C# lương cao trên TopDev

Cài đặt SelBlocks

Các bạn có thể download phần SelBlocks ở đây. Vì cách cài đặt cũng giống như Selenium IDE Flow Control hay những add-on khác của Selenium, nên mình sẽ không nói chi tiết, các bạn có thể xem lại cách cài đặt của Selenium IDE Flow Control trong clip dưới đây

SelBlocks, bên cạnh việc hỗ trợ chúng ta thực thi kiểm thử theo hướng data-driven, nó có cung cấp một số câu lệnh đặc biệt như:

 • if/elseIf/else
 • try/catch/finally/throw
 • for/foreach/while
 • continue/break
 • call/function/return
 • loadXmlVars/loadJsonVars
 • forXml/forJson
 • exitTest

Nhưng trong bài này, mình chỉ tập trung vào phần Data-Driven thôi 🙂

Sử dụng SelBlocks

Ví dụ như chúng ta có một kịch bản như sau

 1. Truy cập trang web Google
 2. Tìm kiếm với từ khóa Selenium/SeleniumHq
 3. Nhấp vào đường dẫn đến trang chủ của Selenium

Kiểm tra trang chủ của Selenium được hiển thị thành công.

SelBlocks sử dụng 1 tập tin XML để chứa các thông tin dữ liệu cho việc thực thi kiểm thử theo hướng data-driven. Vậy nên, trước hết chúng ta cần một file xml, chứa các thông tin mà chúng ta muốn sử dụng để lặp lại phần mã kiểm thử. Chúng ta sẽ có một tập tin xml cho hai trang từ khóa cần tìm: Selenium và SeleniumHq

<testdata>
    <vars searchterm=”Selenium”/>
    <vars searchterm=”SeleniumHq”/>
</testdata>

Sau đó, chúng ta tiến hành record các bước kiểm thử từ khóa đầu tiên. Và, thêm các câu lệnh dành cho việc data-driven. Các bước được mô tả ở video dưới đây.
[adToAppearHere]

Mã Selenium IDE, các bạn có thể download ở đây.

Bài viết gốc được đăng tải tại vntesters.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm các việc làm lĩnh vực IT hấp dẫn trên TopDev