Hướng dẫn tạo mock API Server với Post Man

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Chí Dũng

Bước 1: Import Collection có kèm theo sample response.

Bước 2: Chọn Mock collection

  Cài đặt PostgreSQL server sử dụng Docker
  Chạy Postgresql trong Docker container

Bước 3: Config và create mock server.

Bước 4: Get URL Mock Server.

Bước 4: Update config để sử dụng URL Mock Server.

     
Bài viết gốc được đăng tải tại lcdung.top
Có thể bạn quan tâm:
Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev