Gửi các push notification giao dịch quan trọng bằng Pusher Beams

Người dịch: Dương Đình Tuấn

Chúng tôi vui mừng thông báo rằng Pusher Beams đã kết thúc giai đoạn beta và có thể dùng cho các ứng dụng sản phẩm của bạn!

Chúng tôi tự hào có hơn 10.000 nhà phát triển đang sử dụng Beams để gửi những thông báo giao dịch quan trọng.

Dưới đây là những gì có trong Beams:

  • API đã được hợp nhất để gửi các push notification tới thiết bị iOS, Android và MacOS
  • Có dịch vụ từ máy chủ để quản lý vòng đời của token thiết bị cho các ứng dụng iOS và Android
  • SDK của Android iOS được tạo thủ công bao hàm các bản cập nhật FCM và APN mới nhất
  • Interests để gửi thông báo, bằng cách sử dụng mô hình đăng ký/ đưa tin linh hoạt
  • Insights để báo cáo thông tin phản hồi và các sự kiện mở rộng một cách trực tiếp từ phía khách hàng
  • Debug Console mô tả một log sự kiện thông báo thời gian thực theo chu kỳ

Bạn có thể dùng thử ngay hôm nay, tham khảo tài liệu docs hoặc bắt đầu với một hướng dẫn iOS hoặc Android.

Hiển thị khi thông báo được gửi

Khi chúng tôi phát hành một API push notification phiên bản beta, chúng tôi biết rằng các nhà phát triển thiếu khả năng hiển thị thông báo sau khi  gửi. Ngay cả gateway thông báo của cả Apple (APN) và Google (FCM) cũng không đảm bảo cung cấp điều này.

Thông báo là dịch vụ sống của các ứng dụng để cảnh báo người dùng khi việc giao dịch đang diễn ra, khi tin tức bị hỏng, đôi lúc là một dấu hiệu cho sự thích thú của người dùng hoặc cuộc gọi hội thảo bắt đầu – nhưng  các lập trình viên thường tự hỏi liệu thông báo đã được gửi hay mở chưa.

Khi một thông báo được gửi đến một thiết bị bằng Beams, SDK từ phía khách hàng sẽ báo phản hồi lại bằng một sự kiện xác nhận khi nhận được thông báo. Nếu người dùng nhấn vào thông báo để mở ứng dụng, SDK này sẽ báo cáo lại sang sự kiện mở.

Một nửa trong số tất cả các thông báo mở của Beams  được mở trong vòng một phút rưỡi,cho thấy đây là tiện ích vô cùng mạnh mẽ để tiếp cận người dùng, dù họ đang ở bất cứ đâu.

Bạn có thể xem báo cáo được tổng hợp từ ứng dụng của mình và các sự kiện mở qua Insights hoặc cũng như log sự kiện thời gian thực trong Debug Console.

Dừng việc lãng phí thời gian bằng việc xây dựng gateway

APN và FCM được sử dụng miễn phí, nhưng các lập trình viên  xây dựng cơ sở hạ tầng xung quanh các gateway này gây đau đầu. Trên thực tế, hơn 80% lập trình viên Beams đã cố gắng trực tiếp tích hợp thông báo thông qua APN / FCM trước khi bắt đầu sử dụng Beams.

Đây là lý do tại sao bạn sẽ tiết kiệm  thời gian với Beams:

  • 3 trong số 4 lập trình viên đã có thể nhận được dịch vụ thông báo dạng thử nghiệm được thiết lập với Beams trong 30 phút hoặc ít hơn.
  • Mùa hè này, APNs / FCM đã làm mới 1 trong 10 token của thiết bị được Beams quản lý.Các  nhà phát triển không cần phải lo lắng vì SDK của Beams giữ token thiết bị được cập nhật phía dưới giao diện.
  • API đã sẵn sàng mở rộng quy mô. Bạn có thể gửi thông báo tới 1 triệu thiết bị iOS mỗi phút và 1 triệu thiết bị Android mỗi 17 giây.

Tại Pusher, Beams tự hào cung cấp cơ sở để các lập trình viên dựa vào xây dựng các ứng dụng tốt nhất.

Bước tiến tiếp theo cho Beams là gì? 

Dự định cung cấp cho các lập trình viên tính linh hoạt nhiều hơn nữa đối với mục tiêu thông báo tới người dùng, tăng tính minh bạch cho sự ổn định dịch vụ và cải thiện khả năng phân phối  trên tất cả các thiết bị của bạn.

Beams có một cộng đồng các nhà phát triển năng động – đặc biệt gửi lời cảm ơn đến cộng đồng đã hỗ trợ React Native SDK – và họ rất vui khi nghe ý tưởng của bạn về những điều cần nên làm tiếp theo!

Tham gia cộng đồng Pusher trên Slack hoặc liên hệ bằng cách sử dụng Intercom chat trên docs hoặc dashboard.

Nếu bạn hứng thú với nội dung trên, bạn có thể tương tác thông qua tweet hoặc gắn sao cho SDK trên iOS và trên các Android SDK trên Github.