Google chuẩn bị loại bỏ hàng triệu ứng dụng khỏi Play Store

Với các thông báo gửi tới các nhà phát triển ứng dụng trên toàn cầu, có vẻ như Google đang lên kế hoạch loại bỏ hàng triệu ứng dụng không đáp ứng điều khoản chính sách dữ liệu người dùng.

Đặc biệt, thông điệp được Google gửi đến các nhà phát triển có nhắc nhở về những yêu cầu “nhạy cảm” mà các ứng dụng này đưa ra đố với người dùng. Chẳng hạn quyền truy cập vào camera, microphone, tài khoản, danh bạ hay điện thoại nhưng không có chính sách bảo mật hợp lệ. Thông báo yêu cầu rằng, một đường dẫn đến một chính sách như vậy phải được cung cấp trên trang Store Listing cũng như trong chính ứng dụng. Các nhà phát triển ứng dụng phải loại bỏ các yêu cầu “nhạy cảm” hoàn toàn khỏi ứng dụng.

Các nhà phát triển phải thực hiện yêu cầu đó từ nay đến ngày 15/3. Sau thời điểm đó, Google sẽ giới hạn tầm nhìn của các ứng dụng vi phạm hoặc loại bỏ chúng hoàn toàn. Điều đó có nghĩa rằng, gã khổng lồ tìm kiếm sẽ càn quét hàng triệu ứng dụng đã chết – nhiều trong số đó không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự phát triển nào trong năm- mà hy vọng sẽ làm sạch hơn và ít lộn xộn hơn kho ứng dụng này, thậm chí có thể sánh với sự gọn gàng của kho App Store của Apple.

Techtalk via xahoithongtin