Earthly là công nghệ gì?

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lê Chí Dũng

Earthly là cú pháp để định nghĩa bản build cho hệ thống của bạn và dùng lại nó để dựng lại ở nơi khác như các server, cloud,…. Nó hoạt động giống với build đã cài đặt trong hệ thống hiện tại của bạn. Các bản build đóng gói có thể dễ dàng dùng lại.

  "Cơ hội phát triển sự nghiệp AI với các ngành nghề là tương đồng" - Bảo Đại, AI Researcher tại Knorex
  5 cách mà Deep Learning ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn

Home page: https://earthly.dev/

Earthly dùng làm gì?

Khi dùng Earthly bạn sẽ dễ dàng build system cho server mà không cần quá nhiều kiến thức như chuyên gia dựng server và rút ngắn thời gian build. Vì tất cả đều chứa trong build đều được đóng gói và dc sử dụng lại bất kỳ ngôn ngữ nào.

Tài liệuhttps://docs.earthly.dev

Tập lệnh xây dựng có thể hiểu và lặp lại với Earthly

❤️ Makefile + Dockerfile = Earthfile

Nó là kết hợp Makefile và Dockerfile. Earthly lấy một số ý tưởng hay nhất từ ​​Makefiles và Dockerfiles và kết hợp chúng thành một đặc điểm kỹ thuật.

Lợi ích

  • Các bản dựng lặp lại (Repeatable builds)
  • Cú pháp quen thuộc (A familiar syntax)
  • Lưu vào cache để tăng tốc độ cài đặt (Caching for more speed)

Ví dụ

https://docs.earthly.dev/examples/examples

Building things

Case study

Bạn có quá nhiều instants trên các Cluster server khác nhau nằm trên nhiều khu vực và trong mỗi instant thì cài docker, build abc đễ hỗ trợ các kiểu giống nhau.

Việc này thì đòi hỏi DevOps có nhiều kinh nghiệm để remote vào từng cluster build lại hệ thống mới để integration, bla bla. Thay vì lặp lại 1 việc nhiều lần mà lại có rủi ro sai sót khi miss 1 bước hay 1 package nào đó thì dùng Earthly chỉ cần build 1 bản tốt nhất rồi để nó rebuild trên các cluster khác một cách nhanh gọn.

Bài viết gốc được đăng tải tại lcdung.top

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev