Điều hướng trong Node.js

Bài viết được sự cho phép của smartjob.vn

Các bạn mất 20 phút thực hành và đi tới phần này để hiểu hơn về cách hoạt động khi có 1 request tới và điều hướng trả về file Html nào .Ví dụ như sau khi bạn nhập trình duyệt : http://127.0.0.1/about.html thì server trả về cho bạn nội dung có trong file about.html

  10 Công ty hàng đầu thế giới sử dụng Node.js
  Cách tạo một Docker đơn giản cho Node.JS

Tạo file và thư mục tại bất kỳ đâu bạn muốn dưới đây demo mình để ở  ổ E như hình  dưới:

Cấu trúc thư file folder như sau:  public   ,  dieuhuong.js  , about.html ,  home.html

Nội dung các file như sau :

Trên file trên sẽ đọc request  của url  lấy nội dung file trong thư mục public truyền vào biến data respone về trình duyệt.

about.html

home.html

Sau đó mở CMD  tới thư mục chứa file dieuhuong.js  thự thi tiến trình bằng cách gõ lệnh node dieuhuong.js  ở đây mình để ở thư mục     E:\dieuhuong_node.js_smartjob.vn

Sau đó mở trình duyệt gõ địa chỉ và kiểm tra:  http://127.0.0.1/about.html    http://127.0.0.1/home.html

Các bạn  có thể thêm các file smartjob.html hay  file khác trong html và thứ request . Trên đây là hướng dẫn cơ bản nhất code thuần node js để diều hướng và gửi về  nội dung file html  để các bạn có thể hình dung ra cách hoạt động . Sau này việc điều hướng Route sẽ sử dụng thư viện express trong node js để diều hướng với nhiều phân cấp chức năng hơn .

Chúc các bạn thực hành thành công mọi thắc mắc các bạn có thể liên hệ qua Skype : nguyenanhdung90.

Bài viết gốc được đăng tải tại smartjob.vn

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm IT Jobs Developer hấp dẫn trên TopDev