Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript)

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript).

Eslint là một package (thư viện) cho phép tìm và sửa các vấn đề trong project typescript. Ví dụ như các vấn đề format code, cú pháp…

Thử tưởng tượng, nhiều người cùng code chung 1 project, nhưng người thì để tag, người thì dùng space; người thì dùng double quote, người thì dùng single quote… như thế khi gộp lại sẽ rất rối mắt và dễ gây conflict. Trong trường hợp này, eslint sẽ giúp chúng ta tìm các lỗi format và tự động sửa lại theo 1 chuẩn định nghĩa sẵn. Với các lỗi ko thể tự sửa thì nó sẽ báo lỗi/cảnh báo để cho ta sửa.

(lúc trước người ta dùng tslint, nhưng tslint hiện tại đã bị decrepated, và chuyển sang dùng eslint)

Tuyển lập trình viên Typescript lương cao

Áp dụng Eslint cho project TypeScript

Mình có 1 project TypeScript đơn giản như sau: (Xem lại: tạo project TypeScript)

Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript)

Cài package eslint bằng lệnh:

npm install eslint --save-dev
  • package eslint chỉ dùng để tìm và xử lý các vấn đề trước khi build nên ta chỉ cần lưu ở môi trường dev (--save-dev)

Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript)

Sau khi cài đặt xong eslint, ta cấu hình eslint bằng lệnh:

npx eslint --init

Khi chạy lệnh này, ta sẽ được chọn các cấu hình và mục đích sử dụng eslint

Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript)

Riêng phần định nghĩa style cho project thì mình tự định nghĩa style của mình như sử dụng single quote, kết thúc file bằng LF (linux)…

Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript) Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript)

Kết quả: file .eslintrc.json được tạo ra (file này có thể ko phải là .json mà có thể là file .yaml hoặc javascript tùy lựa chọn của bạn)

Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript)

Đây là file .eslintrc.json của mình

{

"env": {

"browser": true,

"commonjs": true,

"es2021": true

},

"extends": [

"eslint:recommended",

"plugin:@typescript-eslint/recommended"

],

"parser": "@typescript-eslint/parser",

"parserOptions": {

"ecmaVersion": 12

},

"plugins": [

"@typescript-eslint"

],

"rules": {

"indent": [

"error",

4

],

"linebreak-style": [

"error",

"unix"

],

"quotes": [

"error",

"single"

],

"semi": [

"error",

"always"

]

}

}

Trong phần rules sẽ định nghĩa các rule đã chọn: như indent bằng space, sử dụng single quote, kết thúc bằng dấu chấm phẩy, nếu ko follow theo các rule này thì khi lint (kiểm tra) sẽ có lỗi. Nếu chỉ muốn thông báo warning thì ta thay "error" bằng "warn" hoặc có thể dụng số 0 (ko báo lỗi) / 1 (báo warning)/ 2 (báo error). Ví dụ

"semi": [

"warn",

"always"

]

hoặc

"semi": [

1,

"always"

]

Sau khi đã cấu hình xong eslint, ta thêm 2 script lint và lint-and-fix vào file package.json

{

 ...

"scripts": {

 ...

"lint": "eslint . --ext .ts",

"lint-and-fix": "eslint . --ext .ts --fix"

},

...

}
  • Lệnh lint sẽ tìm các file .ts để kiểm tra theo rules đã định nghĩa
  • Lệnh lint-and-fix sẽ kiểm tra các file .ts để sửa lại theo các rules đã định nghĩa. Với các lỗi ko thể tự sửa thì sẽ báo lỗi, ví dụ mình thêm rule "no-console": "error" mà trong code có dùng console.log thì nó sẽ thông báo lỗi

Demo

Chạy lệnh npm run lint để kiểm tra:

Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript)

Như hình trên có thể thấy trong file index.ts của mình có các lỗi như ko code theo chuẩn indent đã định nghĩa, vẫn sử dụng double quote, hay vẫn đang kết thúc file bằng CRLF (windows).

Thực ra thì khi bạn cài eslint, Ide nó đã warning lỗi cho bạn ngay khi code rồi: ví dụ ở đây mình dùng visual studio và đã cài plugin eslint

Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript)

Thực hiện fix lại các lỗi chưa theo rule bằng cách chạy lệnh npm run lint-and-fix

Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript)

Kết quả:

Dấu nháy kép được thay bằng dấu nháy đơn; dấu cách thừa bị xóa đi

Code ví dụ TypeScript Eslint (áp dụng eslint cho TypeScript)

Download code ví dụ trên tại đây hoặc tại đây: https://github.com/stackjava/typescript-eslint

References: https://eslint.org/docs/user-guide/getting-started

https://khalilstemmler.com/blogs/typescript/eslint-for-typescript/

Bài viết gốc được đăng tải tại stackjava.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm IT hấp dẫn trên TopDev