Chương Trình Giả Lập trong kiểm thử di động

Bài viết được sự cho phép của vntesters.com

Theo thống kê, trong kiểm thử di dộng, chúng ta phải kiểm thử các phần mềm trên khoảng 30-40 thiết bị trên thị trường, và 30% trong số đó bị lỗi thời trong vòng một quí. Ôi… $$$$. Bên cạnh đó, sử dụng thiết bị thật sẽ gặp phải các vấn đề về bảo mật như mở cổng USB để chia sẻ dữ liệu hay nguy cơ mất thiết bị trong môi trường làm việc.

  Biện hộ: Vì sao các Developer không test phần mềm của họ?
  Các công cụ hữu ích hỗ trợ bạn trong việc tạo testdata

Để khắc phục các vấn đề này, chúng ta có thể sử dụng các Chương Trình Giả Lập thiết bị – Emulator/Simulator – trong việc kiểm thử của chúng ta.

Phân biệt Emulator – Simulator

Về cơ bản, cả hai Emulator/Simulator đều chỉ về các chương trình Giả Lập thiết bị di động, nhưng bên cạnh đó, hai thứ có những khác biệt rất đặc trưng.

Simulator:

  • Các chương trình thuộc về Simulator hướng về giả lập các hành vi của thiết bị.
  • Các chương trình thuộc về Simulator chỉ có thể giả lập được phần mềm – Software.

Emulator:

  • Các chương trình thuộc về Emulator hướng về giả lập các công việc bên trong của thiết bị.
  • Các chương trình thuộc về Emulator giả lập cả phần cứng lẫn phần mềm – Hardware/Software.

Chúng ta sử dụng Simulator khi chúng ta chỉ quan tâm đến phần mềm hoạt động như thế nào, còn Emulator sẽ cho chúng ta biết hệ thống làm việc như thế nào.

Điềm mạnh của việc sử dụng các chương trình Giả Lập:

  • Tiết kiệm: Các chương trình Emu/Sim đều miễn phí và được cung cấp như một phần của bộ phát triển phần mềm.
  • Đơn giản: Chúng ta chỉ cần download phần mềm, cài đặt vào máy và mọi thứ đã sẵn sàng để sử dụng.
  • Nhanh chóng: Một chương trình Giả Lập Emu/Sim cũng chỉ là một phần mềm hoạt động trên máy PC, cho nên nó sẽ không tốn quá nhiều thời gian để kết nối với hệ thống như một thiết bị thật.

Điểm yếu của việc sử dụng các chương trình Giả Lập:

  • Tăng độ rủi ro: Với việc sử dụng các chương trình Giả Lập, chúng ta không kiểm thử chương trình với cùng một nền tảng của người dùng cuối. Chúng ta không thể đảm bảo 100% rằng chương trình làm việc với thiết bị thật như cách chương trình làm việc trên Emu/Sim
  • Khác biệt về môi trường mạng: Khi sử dụng Emu/Sim, chúng ta kết nối Internet thông qua các đường truyền cáp, trong khi thiết bị thật lại sử dụng kết nối thông qua sóng radio.
  • Mạng viễn thông: Không có biện pháp kiểm thử mạng viễn thông.

Bài viết gốc được đăng tải tại vntesters.com

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm Developer hấp dẫn trên TopDev