Chỉ dẫn thiết kế form từ Google

Bài viết được sự cho phép của tác giả Lưu Bình An

Bài này nằm trong loạt bài chuẩn kiến thức để đi thi web mobile specialist của google. Một vài điểm cần nhớ khi thiết kế và làm việc với form

Thiết kế form cần tránh việc bắt user làm tới làm lui, đòi hỏi nhiều thông tin hơn cần thiết, hay cảm giác bị lạc lối giữa một cái form quá dài quá nhiều step

Nguyên tắc chung

  • Bật autofill trên form đề trình duyệt của user có thể tự điền các field đã biết, hiển thị lại những giá trị mà user đã nhập
  • Label rõ ràng để user biết mình đang nhập cái gì, ở đâu.

Tránh lặp lại

Một số gợi ý khi thiết kế form

Ví dụ trên trang đăng ký nếu chúng ta đã cho user nhập first name và last name, có thể cho generate tự động ra một giá trị cho field nickname để đăng nhập. Hoặc trường hợp trên trang checkout, cho phép lưu lại địa chỉ giao hàng cho lần checkout sau.

Để tiết kiệm thời gian tiền bạc cho user, khai thác tính năng autocomplete có sẵn của trình duyệt.

<input type="text" autocomplete="email" />
<input type="text" autocomplete="address-line1" />

 

Ta muốn autocomplete giá trị gì thì báo với trình duyệt luôn, hoặc dùng giá trị name='giá trị name chuẩn', hoặc autocomplete='giá trị autocomplete chuẩn'

Chuẩn này đã được WHATWG HTML Standard. đặt ra ko phải mình

Trường Giá trị name
Name name fname mname lname
Email email
Address address city region province state zip zip2 postal country
Phone phone mobile country-code area-code exchange suffix ext
Credit Card ccname cardnumber cvc ccmonth ccyear exp-date card-type
Usernames username
Passwords password

Tôi đang đứng ở bước nào?

Với các form được chia làm nhiều step trước khi submit, một thanh trạng thái cho user biết mình đang đến bước nào là bắt buộc.

Một số gợi ý khi thiết kế form

Giá trị ngày tháng

Trường ngày tháng để user chọn từ lịch, không tách ra thành các input độc lập dạng ngày-tháng-năm, user không cần phải mở một ứng dụng calendar khác đó trên điện thoại, trên máy tính để kiểm tra ngày trước khi chọn.

Một số gợi ý khi thiết kế form

Sử dụng input type phù hợp

HTML5 hỗ trợ khá nhiều kiểu input, khi cung cấp giá trị type rõ ràng cho input, trình duyệt sẽ biết và hiển thị kiểu keyboard nào cho phù hợp trên điện thoại, cũng như có những validation tích hợp sẵn

type='url'

Chuỗi bắt đầu phải là ‘http://’, ‘ftp://’, ‘mailto:’

Một số gợi ý khi thiết kế form

type='tel'

Ko có ép một syntax hay validation nào cả, giúp hiện thì bàn phím điện thoại trên mobile

ko có ép một syntax hay validation nào cả, giúp hiện thì bàn phím điện thoại trên mobile

type='email'

Trên mobile nó sẽ hiện sẵn phím @

Một số gợi ý khi thiết kế form

type='search'

Bàn phím search chuẩn trên từng thiết bị

Một số gợi ý khi thiết kế form

type='number'

iOS yêu cầu có thêm pattern='\d*' để hiển thị bàn phím số

Một số gợi ý khi thiết kế form

type='range'

Hiển thị kiếu slider control

Một số gợi ý khi thiết kế form

type='datetime-local'

Giá trị ngày tháng có timezone

Một số gợi ý khi thiết kế form

type='datetime'

Giá trị ngày tháng ko có timezone

Một số gợi ý khi thiết kế form

type='time'

Chỉ có giá trị giờ

Một số gợi ý khi thiết kế form

type='week'

Chỉ có giá trị tuần

Một số gợi ý khi thiết kế form

type='month'

Chỉ có giá trị tháng

Một số gợi ý khi thiết kế form

type='color'

Bảng màu để chọn

Một số gợi ý khi thiết kế form

Gợi ý thông qua trường datalist

<datalist /> là element cho phép chúng ta cung cấp các giá trị gợi ý với một <input />

<label for="frmFavChocolate">Favorite Type of Chocolate</label>
<input 
type="text" 
name="fav-choc" 
id="frmFavChocolate" 
list="chocType">
<datalist id="chocType">
  <option value="white">
  <option value="milk">
  <option value="dark">
</datalist>

 

User không bắt buộc phải chọn các giá trị trong datalist, chỉ là gợi ý thích thì chọn

Xem một form đã hiện thực

auto focus khi cần thiết

Trên thẻ input, nếu muốn input được focus ngay lập tức khi vừa vào trang, như login, focus vào ô username. Thuộc tính autofocus này sẽ tự động bị ignore trên mobile để tránh xuất hiện bàn phím ko cần thiết.

<input type="text" autofocus ...>

 

Hãy tin vào Chrome

Rất nhiều trường hợp vì customize theo ý design mà tính năng autofill của Chrome không còn chạy đúng, nguyên nhân có thể là

Không sử dụng input chuẩn

Lỗi thường thấy khi phải customize cái dropdown theo design mà không thể dùng thẻ <select />

Dùng placeholder giả

Placeholder giả là gì? Thay vì dùng attribute placeholder, dùng value="First Name" rồi viết javascript để khi focus xóa giá trị này đi.

Tự động copy shipping address vào billing address

Cơ bản thì Autofill của Chrome KO thể chạy được nữa nếu chúng ta cho copy dữ liệu từ shipping address qua billing address bằng javascript

 

Bài viết gốc được đăng tải tại Vuilaptrinh