Cài đặt Spring Boot CLI

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Thị Thu Hà

Bài viết sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt Spring Boot CLI phiên bản mới nhất (1.4.0.RELEASE tại thời điểm viết bài) trên Mac OS X (El Captain 10.11.6). Bạn download file này: http://repo.spring.io/release/org/springframework/boot/spring-boot-cli/1.4.0.RELEASE/spring-boot-cli-1.4.0.RELEASE-bin.tar.gz

  Giao tiếp Client / Server bằng gRPC
  Button Bootstrap: Cách tạo các loại button trong Bootstrap

THIẾT LẬP BIẾN MÔI TRƯỜNG

Sau đó giải nén, các tập tin cài đặt sẽ nằm trong thư mục spring-1.4.0.RELEASE . Mở file INSTALL.txt để xem hướng dẫn.

Giả sử, sau khi giải nén, thư mục chứa các tập tin cài đặt là:

/Users/donhuvy/Downloads/spring-1.4.0.RELEASE

thì bạn sẽ thiết lập biến môi trường như sau, gọi text editor Vim, sửa tập tin .bash_profile  bằng lệnh:

Gõ phím i để bắt đầu chế độ insert trong Vim, chèn thêm nội dung sau vào cuối tập tin:

Để lưu tập tin và thoát khỏi Vim, bạn gõ esc:wq!

Để kiểm tra chắc chắn nội dung mới đã ghi vào đúng cách, gõ lệnh:

Di chuyển đến cuối trang nội dung để thấy các nội dung thêm vào đã có. Để thoát khỏi lệnh tail, gõ control + C .

Để biến môi trường kể trên có hiệu lực, có 2 cách:

Cách 1: Gõ lệnh:

Cách 2: Đóng tất cả các cửa sổ Terminal, thoát Terminal, sau đó mở lại.

CÀI ĐẶT HỖ TRỢ AUTO-COMPLETE (khi gõ lệnh trong Spring Boot CLI)

Di chuyển đến thư mục chứa tập tin cài đặt (ở bước này, trên mỗi máy khác nhau có thể sẽ khác nhau):

Kiểm tra chính xác thư mục hiện tại:

Kiểm tra các tập tin trong gói cài đặt:

Tạo thư mục  /etc/bash_completion.d  bằng quyền của super admin:

Tạo thư mục  /usr/local/share/zsh/sitefunctions bằng quyền của super admin:

Tạo liên kết biểu tượng (symbolic link, trong Windows gọi là short-cut):

tương tự:

Hoàn thành xong bước này, Spring CLI đã hỗ trợ auto-complete.

Cài đặt Spring Boot CLI

KIỂM TRA KẾT QUẢ

Nếu thấy kết quả trả về là:

có nghĩa là quá trình cài đặt Spring Boot CLI đã thành công.

ỨNG DỤNG SPRING BOOT ĐẦU TIÊN

Kiểm tra thư mục hiện hành:

Tạo tập tin SmarjobWebController.java trong thư mục hiện hành:

Biên soạn nội dung tập tin:

Chạy ứng dụng:

Cài đặt Spring Boot CLI

Chúc mừng bạn, bạn vừa hoàn thành một ứng dụng Java web sử dụng Spring Framework, với sự hỗ trợ của Spring Boot (Source base này rất ổn định, là enterprise-class). Đây là cách làm rất nhanh, đặc sắc, chứng tỏ bạn am hiểu về Spring Boot khi khởi tạo cả một ứng dụng đồ sộ chỉ từ giao diện dòng lệnh (CLI: Command Line Interface).

Mẹo: Để thay đổi URL cho controller, hãy sửa giá trị mapping trong annotation @RequestMapping(“/your/prefer/url/path/foo/”)

Series bài viết chuyên sâu về Spring Framework đã được gắn tag: https://smartjob.vn/topic/spring-framework/

Bài viết gốc được đăng tải tại smartjob.vnĐỗ Như Vý

Có thể bạn quan tâm:

Xem thêm Việc làm Developer hấp dẫn trên TopDev