Cách post Code dùng Markdown trong Category Programming

Làm sao để có thể hiển thị syntax highlighting bằng markdown?
Các bạn phải đánh dấu như ví dụ dưới đây

Chú ý, dấu được tạo ra bởi nút nằm bên trái số 1 trên bàn phím, nút này sẽ là ~ khi bấm giữ Shift

Ví dụ cho C

Nội dung:

Và đừng quên ở cuối

Kết quả

Ví dụ cho Pascal

Nội dung:

Và đừng quên ở cuối

Kết quả:

Dấu đơn

Nếu chỉ muốn đổi màu một biến, hàm thì ta dùng dấu đơn, ví dụ a_variable

Đã cho phép sử dụng </> hoặc bấm Ctrl K để format code. Ví dụ

Chỉ cần bôi đen và bấm Ctrl K, có ngay code đẹp.

Xem nội dung raw của post này bằng link sau

Techtalk via daynhauhoc