Framework Kotlin: Các công cụ phát triển JVM

Kotlin là một ngôn ngữ dành cho Java Virtual Machine. Nó được tạo ra bởi JetBrains, Kotlin cũng giống như nhiều ngôn ngữ lập trình không phải Java khác, tức là cũng sẽ chạy trên JVM và sử dụng các công cụ và thư viện hiện có của Java. Và ngược lại Java cũng có thể sử dụng các item được xây dựng trong Kotlin.

Chẳng hạn, Spring Framework bây giờ đã có hỗ trợ Kotlin. Và có những framework mới như Javalin và Ktor hỗ trợ Kotlin.

Sự hỗ trợ từ Spring Framework

Được biết đến như là một framework Java lâu đời có tính năng Dependency Injection, Spring Framework đã bắt đầu hỗ trợ Kotlin trong phiên bản Spring 5.0 vừa được phát hành năm nay. Spring 5.0 hỗ trợ những Kotlin extension, cung cấp một sự thay thế cho các utility classe và class hierarchies của Kotlin, cũng như thêm các tính năng của Kotlin vào Spring.

Một domain-specific language (DSL) của Kotlin trong Spring 5.0 cho phép các lập viên trình sử dụng Spring Functional Web API để truy cập web framework của Spring.

Bạn có thể sử dụng Kotlin để viết các ứng dụng dựa trên annotation của công nghệ Spring Boot để xây dựng các ứng dụng Spring standalone.

Tải Spring Framework tại

Bạn có thể tải Spring Framework tại repo.spring.io hoặc Maven Central.

Sự hỗ trợ từ Vert.x framework

Phiên bản Vert.x JVM 3.5 của công ty Eclipse hỗ trợ coroutines Kotlin, để thực hiện event không đồng bộ và xử lý các event. Nhằm phát triển doanh nghiệp và web, Vert.x là event-driven và nonblocking, do đó, các ứng dụng có thể xử lý đồng thời với đa luồng và scale.

Tải Vert.x tại

Bạn có thể tải Vert.x tại Vert.x project website hoặc Bintray.

Tải Spark framework tại

Bạn có thể tải Spark tại Maven Central hoặc GitHub.

Ktor framework dùng để connect các app

Được phát triển bởi Kotlin Creator JetBrains, framework Ktor mới dành cho các scenario JVM, bao gồm những điểm mạnh mẽ của Kotlin và cung cấp các endpoint mạnh mẽ và khả năng trao đổi dữ liệu với các classe được chia sẻ trên các nền tảng. Nó cung cấp một framework ứng dụng đa nền tảng giúp phát triển của các connected application (ứng dụng kết nối).

Các pipeline của Ktor có những khả năng, xử lý các HTTP request và các API sử dụng các coroutine, cung cấp một model không đồng bộ. Các API của Ktor chủ yếu là các lệnh call chức năng với lambdas. DSL Kotlin của Ktor cho phép code hiện thị như là khai báo.

Tải Ktor tại

Bạn có thể tải Ktor tại trang download của Ktor.

Thư viện Javalin REST API cho web app

Sau khi phát hành phiên bản 1.0 hoạt động ổn định vào đầu tháng 11, Javalin là một framework web nhẹ cho Kotlin và Java, lấy cảm hứng từ các framework như Spark và Koa. Javalin không phải là một framework đầy đủ mà chỉ là một thư viện REST API. Nó phục vụ cho Kotlin, mặc dù một vài giao diện chức năng được viết bằng Java.

Không có khái niệm về model-view-controller (MVC) trong Javalin. Thay vào đó, nó hỗ trợ các template engine, websockets và static file-serving. Javalin cũng có một server nhúng Jetty như template và markdown rendering.

Tải Javalin REST API tại

Bạn có thể tải Javalin tại Javalin

 Techtalk via Infoworld